Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

LÊ CÔNG ĐỊNH – CÓ HỌC MÀ CŨNG NHƯ KHÔNG


05 “hiệp sĩ” quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh quên mình vì nghĩa lớn ngày 13/5/2018; việc làm của các Anh được cả xã hội trân trọng.

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2018

Niềm tin của quần chúng là sức mạnh đập tan những luận điệu xuyên tạc

Toàn cảnh Hội nghị TW7 khóa XII
Trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" (tháng 10/1947) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc rút: “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, vì vậy huấn luyện cán bộ là cái gốc của Đảng”.

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2018

KHÔNG CHO “HẠ CÁNH AN TOÀN” VỚI QUAN CHỨC MẮC BỆNH THAM NHŨNG

Công an khám nhà ông Văn Hữu Chiến (trái)
và nhà ông Trần Văn Minh (phải)
Tối 17/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an Việt Nam đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Văn Minh, nguyên chủ tịch Đà Nẵng từ 2006-2011 và khởi tố ông Văn Hữu Chiến, nguyên chủ tịch Đà Nẵng từ 2011-2014 do liên quan tới vụ Vũ "nhôm".

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2018

Chống tham nhũng, ai cảm thấy cản trở, nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm.

Sáng nay, Ban Bí thư Trung ương Đảng họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nghe báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra của 5 đoàn kiểm tra của Ban Bí thư, kiểm tra 10 tỉnh và 5 cơ quan Trung ương về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2018

Cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam bây giờ mới có (!?)

Quốc nạn tham nhũng không là chuyện riêng của một quốc gia nào, thời nào. Vì thế, cuộc chiến chống tham nhũng đã và đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên toàn thế giới.