Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

HÃY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỂ CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN

Nhà máy vô tư nhả khói...

và vô tư xả nước thải vào môi trường.

Con người vô tư xả rác, miễn là nhà mình sạch...
VÀ HẬU QUẢ LÀ ĐÂY

Không khí ô nhiễm nặng

.nguồn nước ô nhiễmHÃY DỪNG LẠI ĐỂ BẢO VỆ CHÍNH CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA