Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Những công trình kiến trúc cổ ở hai quận mới Thủ đô

 - Hai quận mới được tách ra từ huyện Từ Liêm đã có tên mới Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm. Không chỉ tập trung nhiều công trình mới, hiện đại, tại hai quận mới này còn tôn tạo, bảo tồn được rất nhiều công trình kiến trúc cổ.
Cũng như mọi làng mạc vùng đồng bằng bắc bộ xưa, hầu như mỗi ngôi làng ở huyện Từ Liêm vẫn bảo tồn được đình, chùa, đền, miếu, cổng làng... một nét kiến trúc theo truyền thống.
Tuy nhiều mái đình, ngôi chùa đã được tôn tạo, xây mới nhưng đa phần đều có xu hướng giữ lại nét kiến trúc cổ, phổ biến ở đồng bằng bắc bộ từ xa xưa.
Hình ảnh một số đình, chùa ở huyện Từ Liêm hiện nay:
Đình, chùa, miếu, kiến trúc, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm
Đình Phúc Lý, thôn Phúc Lý, xã Minh Khai (Từ Liêm - Hà Nội)
Đình, chùa, miếu, kiến trúc, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm
Cổng chùa Phúc Lý, thôn Phúc Lý, xã Minh Khai.
Đình, chùa, miếu, kiến trúc, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm
Cổng vào Đình Giàn, thôn Cáo Đỉnh, xã Xuân Đỉnh.
Đình, chùa, miếu, kiến trúc, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm
Đền Thanh Vân, thôn Cáo Đỉnh, xã Xuân Đỉnh.
Đình, chùa, miếu, kiến trúc, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm
Cổng chùa Hương Đỗ, thôn Hòe Thị, xã Xuân Phương.
Đình, chùa, miếu, kiến trúc, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm
Giếng và đình thôn Nguyên Xá, xã Minh Khai.
Đình, chùa, miếu, kiến trúc, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm
Cổng chùa Thị Cấm, thôn Thị Cấm, xã Xuân Phương.
Đình, chùa, miếu, kiến trúc, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm
Đình Thị Cấm, thôn Thị Cấm, xã Xuân Phương.
Đình, chùa, miếu, kiến trúc, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm
Khu đình Đồng Cổ, thôn Văn Trì, xã Minh Khai.
Đình, chùa, miếu, kiến trúc, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm
Chùa Văn Trì, thôn Văn Trì, xã Minh Khai.
Đình, chùa, miếu, kiến trúc, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm
Đình Chèm, thôn Thủy Phương (tên nôm là làng Chèm), xã Thụy Phương nằm bên bờ Sông Hồng.
Đình, chùa, miếu, kiến trúc, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm
Cổng đình Miêu Nha, thôn Miêu Nha, xã Tây Mỗ.
Đình, chùa, miếu, kiến trúc, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm
Miếu Miêu Nha, thôn Miêu Nha, xã Tây Mỗ.
Đình, chùa, miếu, kiến trúc, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm
Đình Vẽ, thôn Đông Ngạc, xã Đông Ngạc.
Đình, chùa, miếu, kiến trúc, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm
Cổng làng Đông Ngạc, xã Đông Ngạc.
Đình, chùa, miếu, kiến trúc, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm
Cổng chùa Ngọc Mạch, thôn Ngọc Mạch, xã XuânPhương.