Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Vở hài kịch “xin ra khỏi Đảng”

Dạo này mấy trang mạng xã hội hay đúng hơn là một vài tờ báo lá cải của mấy ông, mấy bà vô công, rồi nghề đua nhau đưa chuyện về ông Lê Hiếu Đằng cùng một vài người viết đơn xin ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ cho rằng những người viết đơn xin ra khỏi Đảng là “hình mẫu”, “nhân vật tiên phong”, “nhân vật tiêu biểu”… và sẽ còn rất nhiều cụm từ bóng bẩy hơn thế nữa để cố tôn, cố đẩy cho những “người hùng” như kiểu Lê Hiếu Đằng lên tít tận mây xanh. Chỉ khổ cho mấy người như ông Lê Hiếu Đằng, tuổi cao, sức yếu không biết liệu sẽ chịu được bao nhiêu cú tung hứng, nhào nặn của chúng trên sân khấu nhơ nhớp này đây.
Trở lại với chuyện ông Lê Hiếu Đằng - người đã có hơn 40 năm tuổi Đảng, đã từng hơn nửa cuộc đời sống, chiến đấu và làm việc theo lý tưởng của Đảng - ngày 04 -12 - 2013 ông ta tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi nghĩ đó là điều hết sức bình thường, bởi lẽ “hôm qua” ông ấy đã từng là người tham gia đấu tranh để góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước, nhưng “hôm nay” ông ta hằn học, bất mãn, “trở cờ” vì những mục đích cá nhân không được đáp ứng, ông ta đâu còn xứng đáng đứng trong đội ngũ những người thề suốt đời phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân, nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. Bất kể một tổ chức nào, chính đảng nào trong quá trình phát triển thì đều có kết nạp - giáo dục, rèn luyện - kỷ luật, khai trừ, vì thế việc đào thải, cắt bỏ những cái “ung nhọt kiểu như Lề Hiêu Đắng” ra khỏi cơ thể của Đảng là tất yếu khách quan để Đảng không ngừng phát triển. Thực tế, hàng năm cũng đã có hàng nghìn Đảng viên do vi phạm kỷ luật hoặc không giữ được phẩm chất, tư cách đã bị xử lý bằng các hình thức cảnh cáo, khai trừ theo quy định của Đảng, và gần đây Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được ban hành cũng chính là để tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
Với hơn 4 triệu Đảng viên đang ra sức phấn đấu không mệt mỏi vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, thì với việc cắt bỏ một vài thành phần bất mãn ra khỏi tổ chức sẽ chẳng làm cho Đảng ta yếu đi, mà ngược lại Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn bao giờ hết.
Và cũng chính vì thế, vở hài kịch “xin ra khỏi Đảng” - một chiêu trò mới của những kẻ đòi đa nguyên, đa đảng - đã đến hồi kết, hãy hạ màn thôi các vị.
doanvanhau1158@gmail.com