Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

Cần lòng yêu nước và cái đầu lạnh

Ngô Khánh Linh
“Chúng ta là công dân Việt Nam, dù trái tim có sôi sục nhiệt huyết, lòng yêu nước đến mức độ nào thì vẫn cần phải giữ cái đầu lạnh để tìm ra những giải pháp và hành động mang lại hiệu quả chắc chắn”.
Đó là suy nghĩ của một công dân mới 19 tuổi khi đề cập về vấn đề Biển Đông. Chủ nhân câu nói đó chính là em Ngô Khánh Linh sinh ngày 08/07/1997 - “Hoa khôi Ngoại giao - MISS DAV” năm 2016.
TÔI QUÁ ẤN TƯỢNG – CÒN BẠN THÌ SAO?