Thứ Hai, 5 tháng 9, 2016

VÕ VĂN THÔN KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀ ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ngày 28/8, Võ Văn Thôn cựu giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, ông ta vừa quyết định xin ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc này trở thành “sự kiện hót” để các đài, báo lá cải chuyên chống cộng thêu dệt thành các tin bài tuyên truyền nói xấu Đảng.
Thậm chí có bài viết còn cho rằng đây là hiện tượng chứng tỏ rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết thời, đến lúc không còn ai tin vào Đảng…

Họ nói mà chả biết nghĩ. Họ cố tình không hiểu rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ thống nhất về ý chí và hành động; hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Mọi công dân từ 18 tuổi trở lên thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn nhiệm vụ đảng viên, trải qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kếp nạp vào Đảng. Vào Đảng rồi vẫn phải tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện giữ vững phẩm chất, đạo đức, phong cách, chấp hành nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Trước đây ông Thôn có đủ điều kiện được kết nạp vào Đảng và được giao cho những công việc của Đảng, chính quyền, nhưng nay ông ta không còn giữ được những phẩm chất đó, vi phạm nguyên tắc sinh hoạt Đảng; vì thế, nếu ông ta không xin ra khỏi Đảng, tổ chức cũng sẽ buộc ông ta phải rời khỏi hàng ngũ. Một người hôm qua là anh hùng, được mọi người suy tôn, nhưng không có nghĩa hôm nay hắn là kẻ phá đám lại vẫn được ca ngợi. Một người như ông Thôn không xứng đáng là Đảng viên. Những người như ông ta ra khỏi Đảng sẽ làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch vững mạnh hơn.