Thứ Năm, 29 tháng 3, 2018

MỘT QUYẾT ĐỊNH KỊP THỜI VÀ CHÍNH XÁC

Ông Nguyên Ngọc-Trưởng ban vận động 
VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP
Ngày 13/3/2018 vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương ra chỉ thị yêu cầu Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ đạo Ban Soạn thảo Chương trình giáo dục phổ thông mới rút toàn bộ tác phẩm của các tác giả tham gia tổ chức “Văn Đoàn Độc Lập” ra khỏi chương trình sách giáo khoa môn học Ngữ văn mới.
Theo đó, những tác phẩm văn học đã có công đóng góp trong công cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc sẽ không còn xuất hiện trong các trang sách để truyền dạy cho các thế hệ học sinh phổ thông. Điều đó thật đáng tiếc, nhưng đây là một quyết định hoàn toàn đúng đắn, không thể khác được. Bởi lẽ, “Văn đoàn độc lập” là một tổ chức hội bất hợp pháp, nơi tụ tập của những người viết văn trước đây từng một lòng, một dạ vì dân, vì nước, nay lòng dạ đã đổi thay, thích tự do, tùy hứng, không muốn chịu sự quản lý của Nhà nước; thậm chí, gần đây họ đã cho ra đời những bài viết có nội dung chống đối chế độ, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bôi nhọ lãnh đạo Đảng, phá hoại đại đoàn kết toàn dân tộc…
Chúng ta trân trọng những đóng góp một thời của họ, nhưng chúng ta cũng không thể làm ngơ trước sự thay lòng đổi dạ, những hành vi “bẻ cong ngòi bút”, sử dụng văn học nghệ thuật để phục vụ lợi ích cá nhân, chống lại lợi ích quốc gia, dân tộc.
Chính vì lẽ đó, việc loại bỏ tác phẩm của các nhà văn tham gia “Văn đoàn độc lập” ra khỏi sách giáo khoa môn Ngữ văn trong nhà trường là việc làm hết sức cần thiết để bảo vệ sự trong sáng của nghệ thuật văn chương./.