Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

"Mỗi người dân cần phải thể hiện được sự sáng suốt, bản lĩnh sống lẫn bản lĩnh chính trị"

“Việt Nam canh tân cách mạng đảng”
(gọi tắt là “
Việt Tân”)
là một tổ chức 
phản động lưu vong
 người Việt ở nước ngoài,
đã và đang cấu kết với một số
đối tượng xấu ở trong nước
chống phá Nhà nước ta.
Trước mỗi sự kiện trọng đại của Đất nước, trong khi mọi người dân háo hức chờ đón để chứng kiến hoặc tham gia thực hiện thì ngược lại một số người không hiểu hoặc cố tình không hiểu lại tỏ thái độ bực bội, thậm chí chống đối, tìm cách phá hoại. Đứng sau họ là ai – không ngoài ai khác chính là đám phản động người Việt lưu vong đã được chỉ mặt đặt tên.
Chính vì thế, sự chống đối của một vài cá nhân trước Ngày hội Bầu cử sắp diễn ra không có gì là bất ngờ. Tuy nhiên, vẫn rất cần sự sáng suốt tỉnh táo mỗi công dân. Như tác giả Châu Giang bày tỏ trên Vietnam.net: Mỗi người dân cần phải thể hiện được sự sáng suốt, bản lĩnh sống lẫn bản lĩnh chính trị, sự am hiểu, kiến thức pháp luật của mình, tin tưởng ở Đảng, Nhà nước ta; không nên nghe theo lời xúi giục, kích động để tình hình thêm phức tạp.
Mỗi người hãy thể hiện là người yêu nước có học, không biến mình thành “con rối” cho những thế lực giật dây, phục vụ một cách mù quáng cho mưu đồ đen tối”.