Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

hồi tưởng

Kính tặng Thầy Cô nhân Ngày 20-11
Mọi người,
ai cũng một thời học trò tinh nghịch,
cũng một thời vô tư vui buồn, khóc cười không toan tính.
Mỗi ngày,
mong được đến Trường thêm những niềm tin,
Thầy Cô đó vẫn ngày ngày lặng lẽ chèo đò đón đưa.
Hôm nay,
mái Trường xưa đã trở thành quá khứ,
nhưng chẳng thể xóa nổi ơn nghĩa Thầy Cô dẫn đường đón đưa.
doanvanhau1158@gmail.com